ENCARNADOS . Tono Arias

Publicado por . Published by Dispara 2019
Fotografías . Photographs: Tono Arias
Texto . Text: Antón Lopo
Tradución . Translation: David Barreiro
Deseño . Design: Dispara
Impresión . Printing: Rodi
Encadernación . Binding: Legatoria
Papel . Paper: GardaPat Kiara 115 grs.
Cuberta . Cover: G.F Smith Nomad Tan 350gr
©2019 Dispara desta edición . for this edition
©2019 Tono Arias das imaxes . for the images
Primeira edición . First edition
ISBN: 978-84-942245-3-9
DL: PO-22-2019

DesXeo, Libro . Tono Arias

Comprar libro

http://www.tonoarias.com/files/gimgs/35_40a3896.jpg
http://www.tonoarias.com/files/gimgs/35_40a3215.jpg
http://www.tonoarias.com/files/gimgs/35_40a3158.jpg
http://www.tonoarias.com/files/gimgs/35_40a3104.jpg
http://www.tonoarias.com/files/gimgs/35_40a3105.jpg
http://www.tonoarias.com/files/gimgs/35_40a3106.jpg
http://www.tonoarias.com/files/gimgs/35_40a3147.jpg
http://www.tonoarias.com/files/gimgs/35_40a3148.jpg
http://www.tonoarias.com/files/gimgs/35_40a3145.jpg
http://www.tonoarias.com/files/gimgs/35_40a3118.jpg
http://www.tonoarias.com/files/gimgs/35_40a3116.jpg
http://www.tonoarias.com/files/gimgs/35_40a3141.jpg
http://www.tonoarias.com/files/gimgs/35_40a3140.jpg
http://www.tonoarias.com/files/gimgs/35_40a3146.jpg