Preto 2006-2019 é un proxecto fotográfico arredor do Entroido en Galicia.

O autor explora as complexidades da fotografía contemporánea abordando cuestións sobre a identidade. Ao mesmo tempo, dialoga co medio rural para descubrir a beleza na singularidade das persoas que se amosan dun xeito espontáneo ante a cámara, integradas na paisaxe que habitan. Somos ese espello onde se reflicte outro espello, falso, ou verdadeiro? Todo vale...

El autor explora las complejidades de la fotografía contemporánea abordando cuestiones sobre la identidad. Al mismo tiempo, dialoga con el medio rural para descubrir la belleza en la sigularidad de las personas que se muestran espontáneamente ante la cámara, integradas en el paisaje que habitan. Somos ese espejo donde se refleja otro espejo, ¿falso o verdadero? Todo vale...

The author explores the complexities of contemporary photography addressing issues about identity. At the same time, he establishes a dialog with the rural environment, discovering beauty in the uniqueness of the people who show themselves spontaneously in front of the camera, integrated in the landscape they inhabit. Are we that mirror where another mirror, false, or true is reflected? Anything goes...

Preto, Libro . Tono Arias

Comprar libro

http://www.tonoarias.com/files/gimgs/30_tna24345.jpg
http://www.tonoarias.com/files/gimgs/30_13063_v2.jpg
http://www.tonoarias.com/files/gimgs/30_13003.jpg
http://www.tonoarias.com/files/gimgs/30_tna110397.jpg
http://www.tonoarias.com/files/gimgs/30_13002.jpg
http://www.tonoarias.com/files/gimgs/30_10755.jpg
http://www.tonoarias.com/files/gimgs/30_10793.jpg
http://www.tonoarias.com/files/gimgs/30_tna106807.jpg
http://www.tonoarias.com/files/gimgs/30_13059.jpg
http://www.tonoarias.com/files/gimgs/30_10761.jpg
http://www.tonoarias.com/files/gimgs/30_10759.jpg
http://www.tonoarias.com/files/gimgs/30_tna107255.jpg
http://www.tonoarias.com/files/gimgs/30_tna24330.jpg
http://www.tonoarias.com/files/gimgs/30_tna107688.jpg
http://www.tonoarias.com/files/gimgs/30_tna24343.jpg
http://www.tonoarias.com/files/gimgs/30_13005.jpg
http://www.tonoarias.com/files/gimgs/30_tna110844.jpg